Arcon Engineering Oy – Stålkonstruktion projekterar tillförlitligt

Det finska företaget Arcon Engineering Oy grundades 2004 och  fokuserar på kostnadseffektiv försäljning och omfattande genomförande av stålkonstruktionsprojekt  främst på den nordiska marknaden.

Vår verksamhetsmodell är baserad i nätverk, där majoriteten av våra ingenjörstjänster, såväl som alla tillverknings- och installationstjänster, kommer från specialiserade finska och internationella partner inom vårt nätverk.

Vårt företags nyckelpersoner har årtionden av erfarenhet inom stålkonstruktionens olika stadier: försäljning, design, projektledning, samordning av underleverantörer och installation.

Vårt företags starka finansiella bas, lätta kostnadsstruktur och våra nyckelpersoners långa erfarenhet av den internationella metallbranschen skapar en solid grund för vår konkurrenskraft på den mycket konkurrensutsatta stålkonstruktionsmarknaden.

Arcon Works Oy – Effektiv tillverkning av stålkonstruktioner

Arcon Works Oy startade sin verksamhet i november 2006. Företagets affärsidé är att huvudsakligen producera svetsade dubbeldäcksbalkar för flervåningskonstruktioner, med hjälp av automation och en teamdriven organisation med lätt kostnadsstruktur.