Svetsade plåtbalkar

Svetsade balkar (WQ, HSQ, I, BOX) används ofta i flervåningskonstruktioner, eftersom de främjar en kostnadseffektiv byggprocess. WQ-balken är en integrerad balk som gjuts i höjd med toppen och därmed ger en mycket låg bygghöjd samtidigt som den har hög kapacitet. Balkarna är vridstyva på grund av lådformen, vilket är en stor fördel vid montering av betongelement. WQ-balkar kan utformas individuellt enligt byggnadsstrukturens krav, de kan användas med både betong- och stålpelare och de kan realisera även komplexa arkitektoniska visioner.

Huvudfördelarna med att använda WQ-balken:

  • stabil,
  • bra kapacitet,
  • låg bygghöjd/taktjocklek,
  • ytbehandling enligt kundens önskemål,
  • utrustad med säkra lyftanordningar,
  • kompatibel med både betong- och stålpelare,
  • enkel och mycket snabb installation,
  • möjliggör individuell utformning,
  • lämplig för konstruktion av komplexa arkitektoniska former.

HSQ-balken skyddas på tre sidor av betong, men den oskyddade undersidan ska ytbehandlas. Brandisolering och/eller slutlig ytbehandling kan utföras antingen i verkstad eller på plats.

Vi tillverkar svetsade plåtbalkar i vår egna verkstad på en automatiserad svetslinje.