Kvalitetskontrollsystem

Inspecta Sertifiointi Oy (anmält organ 0416) har beviljat Arcon Works Oy rätt att använda CE-märkningen.

Intyg om intern kvalitetskontroll för produktionen

Arcon Works Oy har ett EPD-certifikat utfärdat av Ecobio Oy och granskat av Rambol Finland Oy.

EPD - Miljövaruförsäkran