Tehokas teräsrakentaja

Arcon Engineering Oy on vuoden 2004 alussa perustettu yhtiö, jonka liikeideana on teräsrakenneprojektien kustannustehokas myynti ja kokonaisvastuullinen toteutus pääasiassa pohjoismaisilla markkinoilla. Toimintamallimme perustuu verkottumiseen, jossa pääosa suunnittelupalveluista sekä kaikki valmistus- ja asennuspalvelut tulevat verkostossamme olevilta, alaansa erikoistuneilta kansainvälisiltä kumppaneilta.

Yrityksemme omistavat kaksi henkilöosakasta, joilla  on kymmenien vuosien kokemus joko yrittäjänä tai toisen palveluksessa metallialan yrityksissä.

Yrityksemme vahva taloudellinen perusta, kevyt kustannusrakenne sekä avainhenkilöiden pitkäaikainen kokemus kansainvälisestä metallialan yritystoiminnasta luovat hyvät lähtökohdat olla kilpailukykyinen operoija vahvasti kilpaillulla teräsrakentamisen markkinoilla.

Osoituksena siitä, että tämäntyyppiselle, projektien myyntiin ja kokonaisvaltaiseen johtamiseen keskittyvälle yritykselle on markkinoilla tarvetta, ovat  huomattavat referenssitoimituksemme Pohjoismaissa ja Venäjällä.