Arcon Engineering Oy – teräsrakenneprojektit luotettavasti

Arcon Engineering Oy on vuoden 2004 alussa perustettu yhtiö, jonka liikeideana on teräsrakenneprojektien kustannustehokas myynti ja kokonaisvastuullinen toteutus pääasiassa pohjoismaisilla markkinoilla.

Toimintamallimme perustuu verkottumiseen, jossa pääosa suunnittelupalveluista sekä kaikki valmistus- ja asennuspalvelut tulevat verkostossamme olevilta, alaansa erikoistuneilta kotimaisilta ja kansainvälisiltä kumppaneilta.

Yrityksemme avainhenkilöillä on kymmenien vuosien kokemus teräsrakentamisen eri vaiheista: myynti, suunnittelu, projektinhallinta, alihankinnan koordinointi ja asennus.

Yrityksemme vahva taloudellinen perusta, kevyt kustannusrakenne sekä avainhenkilöiden pitkäaikainen kokemus kansainvälisestä metallialan yritystoiminnasta luovat hyvät lähtökohdat olla kilpailukykyinen operoija vahvasti kilpaillulla teräsrakentamisen markkinoilla.

Arcon-Engineering-Oy-terasrakenteet-kokemuksella.jpg

Arcon Works Oy – tehokas teräsrakennevalmistaja

Arcon Works Oy aloitti toimintansa marraskuussa 2006. Yrityksen liikeideana on automaatiota ja tiimiohjattua sekä kustannusrakenteeltaan kevyttä organisaatiota hyödyntäen tuottaa pääsääntöisesti hitsattuja välitasopalkkeja monikerrosrakentamiseen.

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Arcon Works Oy:lle kehittämisavustusta Euroopan aluekehitysrahastosta. Tuki kohdistetaan hitsattujen levypalkkien tuotteistamiseen ja konepajan tuotantoprosessin kehittämiseen. Tavoitteena on tehostaa WQ-palkkien suunnittelua ja valmistusta. Hankkeen toteutusaika on 25.3.2021-31.12.2022.

 eu vipuvoima eu lippu