Laatujärjestelmä

Inspecta Sertifiointi Oy (ilmoitettu laitos 0416) on myöntänyt Arcon Works Oy:lle CE-merkinnän käyttöoikeuden.

Tuotannon sisäisen laadunvalvonnan sertifikaatti

Arcon Works Oy:llä on Ecobio Oy:n myöntämä ja Rambol Finland Oy:n auditoima EPD-sertifikaatti.

EPD - Environmental Product Declaration