Effektiv stålkonstruktör

Arcon Engineering Oy är ett företag som grundades i början av 2004 vars affärsidé är kostnadseffektiv försäljning av projekt inom stålkonstruktion och helhetsansvarigt genomförande i huvudsak på den nordiska marknaden. Vår verksamhetsmodell bygger på nätverk, där majoriteten av ingenjörstjänsterna samt alla tillverknings- och installationstjänster kommer från vårt nätverk, genom specialiserade internationella partners.

Vårt företag ägs av två aktieägare, som har tiotals år av erfarenhet, antingen som företagare eller som anställd i ett metallföretag.

Vårt företags starka finansiella grund, lätta kostnadsstruktur samt nyckelpersonernas långa erfarenhet av den internationella metallbranschen ger oss en bra utgångspunkt för att vara en konkurrenskraftig aktör på den starkt konkurrensutsatta stålkonstruktionsmarknaden.

Ett bevis på att det finns ett behov av denna typ av företag på marknaden vilken koncentrerar sig på försäljning av projekt och helhetslösningar, är våra betydande referensleveranser i Norden och Ryssland.