Kvalitetsstyringssystem

Inspecta Sertifiointi Oy (meldt organ 0416) har gitt Arcon Works Oy rett til å bruke CE-merkingen.

Sertifikat for intern kvalitetskontroll av produksjonen

Arcon Works Oy har et EPD-sertifikat utstedt av Ecobio Oy og revidert av Rambol Finland Oy.

EPD –  Miljødeklarasjon