Kostnadseffektive stålkonstruksjoner

  • Stålkonstruksjoner levert: over 50 000 tonn
  • Fornøyde kunder: over 120
  • nettsteder: mer enn 1000, hovedsakelig i Finland, Norge og Sverige
  • CE-merking, implementeringsklasser EXC1-EXC3
  • EPD miljøsertifikat
  • Egen produksjonskapasitet i Finland
  • Omfattende nettverk av underleverandører og partnere i Europa
  • Effektiv organisering
  • Omfattende kundeservice, design, prosjektledelse og forretningsekspertise